آروند ماشین نیتا

آروند ماشین تیمی جوان و با انگیزه است که از ابتدا با یک هدف بسیار بزرگ و ارزشمند پای در عرصه رقابت نهاده است. اکنون که توانسته ایم مسیر خود را در ساخت انواع خطوط تولید باز کرده و به یکی از بهترین های این حوزه تبدیل شویم، تمام تلاشمان این است که بتوانیم حرفه ای ترین خدمات در ساخت دستگاه های صنعتی را ارائه دهیم و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهیم کرد.

Call Now Button