فروش اقساطی

چند قدم ساده تا تعلق گرفتن وام خرید دستگاه

ارسال تصویر مدارک خواسته شده

با شماره 91015027-026 (داخلی102) تماس حاصل فرمایید. لیست مدارک مورد نیاز و راهنمایی های لازم را دریافت نمایید.

استعلام مشخصات و اعتبار سنجی آنلاین

پس از ارسال مدارک در مدت زمان کمتر از یک ساعت به صورت آنلاین و کاملا رایگان اعتبار سنجی خواهید شد.

انتخاب نوع دستگاه و مراجعه حضوری به شرکت

پس از اعتبار سنجی باید حضوری به همراه مدارک خواسته شده جهت انتخاب نوع دستگاه و عقد قرارداد حضور به عمل آورید.

اعطای اعتبار خرید
Call Now Button